"GRACIAS A TI" COREOGRAFIAT PER CINQUÈ I SISÈ

 Els nine i nines de cinquè i sisè van preparar aquestes coreografies amb la cançó "Gracias a ti"que vàrem aprendre per treballar La Pau. 
Comentaris